Chính sách nhân sự

Chính sách và chiến lược nhân sự
 • Công ty luôn khuyến khích chia sẻ các quan điểm, tìm kiếm thông tin, cung cấp dữ liệu và giải quyết những vướng mắc cùng cấp trên trực tiếp .
 • Công ty chủ trương Khuyến khích mọi người làm hết khả năng của mình.
 • Trả lương và đãi hộ thích đáng cho những cá nhân và tập thể làm việc có năng suất cao cả về chất và lượng.
 • Bảo đảm cơ hội thăng tiến nếu bạn chứng tỏ được khả năng của mình
 • Xây dựng bầu không khí văn hóa thân thiện trong môi trường làm vịệc, định hướng viễn cảnh và tin tưởng lẫn nhau
 • Xây dựng và duy trì bầu không khí văn hóa mang tính phối hợp cao giữa các thành viên và các bợ pḥn trong công ty
Phúc lợi xã hội
 • Công ty luôn quan tâm & tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhân viên gắn bó và đồng hành phát triển cùng công ty cụ thể với những phúc lợi sau:
 • lThưởng tiền các ngày lễ lớn trong năm: lễ chiến thắng 30/04 & quốc tế lao động 01/05; lễ quốc khánh 02/09; tết dương lịch, thưởng cuối năm.vv..
 • lCác chệ độ thăm nom ốm đau, hiếu hỉ, kết hôn..vv.
 • lNgoài BH y tế, còn có Bảo hiểm tai nạn 24/24.
 • Những khóa huấn luyện nội bộ được thực hiện bởi những chuyên gia và các cấp quản lý công ty.