Môi trường làm việc

Công ty ty luôn xây dựng một môi trường làm việc thân thiện , 
Mục tiêu của Công ty là tạo mọi điều kiên cho nhân viên có nhiều cơ hội học hỏi kỹ thuật , công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới nâng cao khả năng chuyên môn , có nhiều cơ hội phát triển tài năng và thăng tiến .
Làm việc trong Bavico luôn tiếp xúc với công nghệ cao , luôn tiếp xúc với các dây chuyền sản xuất hoàn toàn tư động , luôn luôn được học hỏi kinh nghiệm những nhà lãnh đạo công ty có nhiều kinh nghiệm từ nhiều nước có nền công nghiệp tiên tiến trên thế giới như Mỹ , Đức , Pháp , Ý , Canada .
Công ty luôn chú trọng cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên và chăm lo đời sống cho nhân viên và gia đình .