Vị trí đang tuyển

Tuyển dụng

Vị Trí Tuyển Dụng

26/04/2018

Cần tuyển các vị trí : 1. Vận Hành Máy Số Lượng 10 Người 2. Nhân Viên QC Số Lượng 10 Người

Chi tiết