Vị trí đang tuyển

Tuyển dụng

Vị Trí Tuyển Dụng

09/06/2017

Cần tuyển các vị trí : 1. Trưởng Phòng Chất Lượng 2. Trưởng Phòng Kinh Doanh

Chi tiết
Tuyển dụng

Vị Trí Tuyển Dụng

26/05/2014

Cần tuyển các vị trí : 1. Giám Đốc Nhà Máy 2. Trưởng Phòng Kinh Doanh

Chi tiết