Vị trí đang tuyển

Vị Trí Tuyển Dụng

Công Ty Cổ Phần Nhựa Bảo Vân (BAVICO JSC )

Cần tuyển các vị trí :
       1. Vận Hành Máy     Số Lượng  10 Người
       2. Nhân Viên QC      Số Lượng  10 Người

       3. Lao Động Phổ Thông Nữ Số Lượng   20 Người
       
       
Nơi làm việc:      Bình Dương
Vui lòng gửi hồ sơ có ảnh đến địa chỉ Công ty hoặc gửi qua Email :

hue.nguyenthanh@bavico.com.vn; info@bavico.com.vn

Điện thoại: (84-0274) 3782473/74
Xem thông tin Công ty trên Website : www.bavico.com.vn

 

Các bài viết khác