Công Ty Cổ Phần Nhựa Bảo Vân
Văn Phòng:
99/2 Khu Phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Điện Thoại: (84).0274.3782473/474 (8 lines)
Fax: (84-0274) 3743870
Email: info@bavico.com.vn
Website: www.bavico.com.vn

 
Nội dung liên hệ