Ban quản lý

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Quốc Bảo: Tốt nghiệp kỹ sư cơ khí chế tạo máy của trường đại học California State, Los Angeles,USA năm 2002. Đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong ngành quản lý sản xuất chai PET tại Hoa kỳ. Hiện là chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP Nhựa Bảo Vân và Giám Đốc Kỹ Thuật công ty US Plastic tại California, Hoa kỳ .

 

Ông Nguyễn Quốc Bảo gia nhập vào công ty vào năm 2006.