Ban quản lý

Trưởng bộ phận kỹ thuật và sản xuất phôi nhựa

Ông Jonh Dinh Nguyen:  Trưởng bộ phận kỹ thuật và Công nghệ sản xuất phôi nhựa
Ông John Dinh Nguyen là một chuyên gia công nghệ ép phun tự động hóa với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành Công nghiệp nhựa của Hoa kỳ,Canada và một số quốc gia khác qua những Công ty ông đã từng tham gia với vai trò chuyên gia công nghê/ giám đốc kỹ thuật như: Naigarawater,Ontario CA, Ball Corporation, Chino CA, schmalbach-lubeca,Allentown,PA, Setco, Inc., Cranberry, NJ,Brunswick Container Corporation, East Brunswick, NJ.
 
Ông John gia nhập vào Công ty tháng 06/ 2011.