Ban quản lý

Trưởng Phòng Kế Toán

Bà Nguyễn Thị Hải Yến: Tốt nghiệp trường Đại Học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh với văn bằng cử nhân kinh tế nghành tài chính doanh nghiệp (1998), văn bằng kế tóan trưởng do bộ tài chính cấp và văn bằng quản trị tài chính cao cấp do phân viện TP Hồ Chí Minh cấp. với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành quản lý tài chính kế tóan . Trước khi gia nhập công ty Bảo Vân, Bà  đã từng giữ các chức vụ Kế Tóan Trưởng nhiều năm ở các Công ty khác.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến gia nhập vào công ty năm 2007