Ban quản lý

Trưởng Phòng phát triển sản phẩm mới

Ông Phạm Văn Có: Tốt nghiệp kỹ sư cơ khí chế tạo của trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM năm 1992.
Ông Phạm Văn Có đã có trên 14 năm kinh nghiệm thiết kế trong nghành nhựa PET.
Ông Phạm Văn Có gia nhập Công ty năm 1993.