Mục tiêu và viễn cảnh

Mục Tiêu Và Viễn Cảnh

Trở thành tập đoàn sản xuất phôi và chai PET lớn nhất Châu Á.
Mổ rộng các lĩnh vực kinh doanh khác để đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng một tập đoàn kinh tế lớn ở Việt Nam.

-Xây dưng nhà máy sản xuất hạt nhựa PET nguyên liệu.
-Bất động sản, cao ốc văn phòng, căn hộ cho thuê
-Vật liệu xây dụng à xây dựng.
-Sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến thủy sản.

Chiến lược

1. Tiếp tục mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước.
2. Luôn sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh cao về chất lượng và giá cả.
3. Giữ vững khách hàng truyền thống và quản lý sản xuất để nâng cao hiệu quả.
4. Luôn đổi mới kỹ thuật và quản lý sản xuất để nâng cao hiệu quả.
5. Không ngừng phát triển và đào tạo nguồn nhân lực để bổ sung vào hệ thống điều hành của công ty, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phát triển.