Dây chuyền sản xuất chai

Công ty Bảo Vân là đơn vị dẫn đầu ở Việt Nam sử dụng công nghệ sản xuất và thiết bị máy móc hoàn toàn tự động, tốt nhất thế giới.


MÁY THỔI CHAI

Tên Máy Số Lượng Máy Nhà Sản Xuất Xuất Xứ Công Dụng Số Khuôn
SBO1 1 SIDEL Pháp Thổi chai dung tích 5L 1
SBO2 2 SIDEL Pháp Thổi chai dung tích 3L 2
SBO4 1 SIDEL Pháp Thổi chai dung tích 2L 4
SBO6 3 SIDEL Pháp Thổi chai dung tích 2L 6
SBO8 Universal 2 SIDEL Pháp Thổi chai dung tích 2L 8
SBO10 1 SIDEL Pháp Thổi chai dung tích 2L 10
SBO4 COMPACT 4 SIDEL Pháp Thổi chai Dung Tich 2L 4
SIPA 1 SIPA Ý Thổi chai dung tích đến 6,5L 3
ADS 1 ADS Pháp Thổi chai dung tích đến 3L 2
NISSEI 3 ASB Nhật Thổi chai dung tích đến 1,5L 12
SBO16 1 SIDEL Pháp Thổi chai dung tích đến 2L 16
TQ 3 CHINA China Thổi chai dung tích đến 2L 2
SBO20 1 SIDEL Pháp Thổi chai dung tích 1,5L 16