Tin Tức Bavico

Năm 2008 doanh thu của Công ty Bảo vân tăng 50%

Doanh thu năm 2008 của công ty Cổ Phần Nhựa Bảo Vân tăng 50% so với năm 2007, đạt được kết quả trên là do sự đầu tư thêm 50% công suất cho các nhà máy trên các tỉnh phía bắc, nền kinh tế thế giới đang trong tình trạng suy thoái nhưng BAVICO vẫn giữ được sự ổn định  tăng trưởng về doanh thu và sản xuất.