Dùng cho chai dầu ăn

Giá:
0 VNĐ


Chi tiết sản phẩm:

PHÔI DÙNG CHO CHAI DẦU ĂN

 Tên

Tl(gr)

  Cao 
 (mm)
F

 Đường Kính Ren (mm)

  Đường Kính Trong (mm)
A

Kiểu
cổ

Độ Dày Phôi(mm)
D

Dãy Quang Phổ

Dùng Cho Các 

Loại Chai

Màu Sắc

P15DA

 18

 95.7

 30

 25


Nút 
ép

2.3

Dãy quang phổ hiện rõ, đều nét

 300ml,330ml,
 350m, 400ml,
 


Theo
 yêu cầu 
của
KH


 

 

P17DA

  19

 90

 27.4

21.6

Nút 
ép

2.5

Dãy quang phổ hiện rõ, đều nét

400ml, 500ml

 P30DA

  22

 100

 27.4

 21.6

 Nút 
ép

2.8

Dãy quang phổ hiện rõ, đều nét

1000ml

  P34DA

  30

 111

 27.4

 21.6

Nút 
ép 

3

Dãy quang phổ hiện rõ, đều nét

1000ml

  P57DA

  37

 131.5

 30

 25

 Nút
ép

3.15

Dãy quang phổ hiện rõ, đều nét

2000ml

P90DA

37

138

27.4

21.6

Nút 
ép

2.92

Dãy quang phổ hiện rõ, đều nét

5000ml

P110DA

42

133

27.4

21.6

Nút 
ép

3.56

Dãy quang phổ hiện rõ, đều nét

5000ml
6000ml

 

 

Thông tin đặt hàng

Danh sách sản phẩm
Image Sản phẩm Số lượng Giá
Dùng cho chai dầu ăn
Total