Dùng cho chai nước có gas

Giá:
0 VNĐ


Chi tiết sản phẩm:
PHÔI CỔ PCO DÙNG CHO  CHAI NƯỚC CÓ GAS 
Tên TI(gr) Cao(mm)F

Đường

kính Ren(mm)

Đường kính

trong cổ (mm) A

Kiểu cổ

Độ dày phôi

(mm) D

Dãy Quang

Phổ

Dùng cho

Các Loại Chai

Màu Sắc
P19PCO 19 90 28 21.6 PCO28 2.5

Dãy quang phổ

hiện rõ,đều nét

330ml,390ml,500ml  
P27PCO 27 102 28 21.6 PCO28 3.7

Dãy quang phổ

hiện rõ, đều nét

500ml  
P37PCO 37 138 28 21.6 PCO28 2.92

Dãy quang phổ

hiện rõ đều nét

1250ml,1500ml  
P42PCO 42 133 28 21.6 PCO28 3.56

Dãy quang phổ

hiện rõ đều nét

1250ml,1500ml  
P48PCO 48 146 28 21.6 PCO28 3.8

Dãy quang phổ

hiện rõ đều nét

1250ml,1500ml  
                   

 

Thông tin đặt hàng

Danh sách sản phẩm
Image Sản phẩm Số lượng Giá
Dùng cho chai nước có gas
Total